Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 450KVA – dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 450KVA – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói 12
Quý I/2012
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 718.335.880 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng