Gói thầu: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt trạm biến áp 750KVA và đường dây cao thế – dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói thầu: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt trạm biến áp 750KVA và đường dây cao thế – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói 13
Quý IV/2010
06 tháng
Price of parcel
 • 1.355.199.363 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng