Trung tâm Viễn thông & CNTT – Công ty Điện lực TP Hà Nội

Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Viễn thông & CNTT – Công ty Điện lực TP Hà Nội, dự án nhóm C, ngành Điện tử, tin học

Decisions:Invertment Office Công ty Điện lực TP Hà Nội
Invertment Number 2327/QĐ-ĐLHN
Invertment Date 26/03/2009
Decisions:Invertment Office Công ty Điện lực TP Hà Nội
Invertment Number 2327/QĐ-ĐLHN
Invertment Date 26/03/2009
Kind of Project Dự án nhóm C
Area Điện tử, tin học
Source Capital Vốn tự có của Công ty,
Total Investment
 • 77818104(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Viễn thông & CNTT – Công ty Điện lực TP Hà Nội (01 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  VTTH02 Mua giấy in A3 liên tục năm 2009
 • 77818104 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, trongnuoc, kosotuyen 07/04/2009Trọn gói 14/04/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 66
  Ngày xuất bản: 31/03/2009