Nâng cấp Bêtông Ximăng các đuờng giao thông nông thôn còn lại xã Bình Khánh

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp Bêtông Ximăng các đuờng giao thông nông thôn còn lại xã Bình Khánh, dự án nhóm C, ngành xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Huyện Cần Giờ
Số hiệu: 1609/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh
Số hiệu: 404/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 5.099.857.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp Bêtông Ximăng các đuờng giao thông nông thôn còn lại xã Bình Khánh (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp
 • 4.192.404.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 03/2009Trọn gói 04 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 66
  Ngày xuất bản 31/03/2009