Xây dựng Nhà làm việc và các công trình phụ trợ

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Nhà làm việc và các công trình phụ trợ, dự án nhomsB, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Số hiệu: 3487/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 27/10/2006
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng Cục Thuế
Số hiệu: 299/QĐ-TCT
Ngày ban hành: 23/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 49000000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Nhà làm việc và các công trình phụ trợ (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 2 Xây dựng Nhà làm vệc và các công trình phụ trợ
 • 31000000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 3/2009-4/2009Theo đơn giá 22 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 66
  Ngày xuất bản 31/03/2009