Chào hàng cạnh tranh hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa tỉnh

Kế hoạch đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa tỉnh, Dự án nhóm C, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hưng Yên
Số hiệu: 561/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hưng Yên
Số hiệu: 561/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 6500000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa tỉnh (11 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa HITACHI-717
 • 999700000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 01/4/2009Trọn gói 01 năm
  02 Hóa chất xét nghiệm cho máy AVL-9810
 • 428000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 01/4/2009Trọn gói 01 năm
  03 Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa cho máy OLYMPUS-AU600
 • 997700000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 01/4/2009Trọn gói 01 năm
  04 Hóa chất xét nghiệm đông máu cho máy cho máy IL100
 • 111600000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 01/4/2009Trọn gói 01 năm
  05 Hóa chất xét nghiệm miễn dịch cho máy SIEMENS
 • 785400000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 01/4/2009Trọn gói 01 năm
  06 Hóa chất xét nghiệm huyết học cho máy AC 920
 • 216000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 01/4/2009Trọn gói 01 năm
  07 Hóa chất xét nghiệm huyết học cho máy CELL-DYL 3700
 • 132700000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 01/4/2009Trọn gói 01 năm
  08 Hóa chất xét nghiệm cho máy COMBISIS
 • 153200000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 01/4/2009Trọn gói 01 năm
  09 Hóa chất xét nghiệm cho dàn ELIZA
 • 98900000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 01/4/2009Trọn gói 01 năm
  10 Hóa chất xét nghiệm huyết học cho máy ABbOTT-3200
 • 207300000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 01/4/2009Trọn gói 01 năm
  11 Hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán
 • 75400000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 01/4/2009Trọn gói 01 năm
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 66
  Ngày xuất bản 31/03/2009