Gói thầu: Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa cho máy OLYMPUS-AU600 – Chào hàng cạnh tranh hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa tỉnh

Gói thầu: Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa cho máy OLYMPUS-AU600 – Kế hoạch đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa tỉnh

03
01/4/2009
01 năm
Giá gói thầu:
 • 997700000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa tỉnh