Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông An Lương Đông (giai đoạn )

Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông An Lương Đông (giai đoạn ), dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Decisions:Invertment Office UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Invertment Number 2508/QĐ-UBND
Invertment Date 31/10/2008
Decisions:Invertment Office UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Invertment Number 578/QĐ-UBND
Invertment Date 20/03/2009
Kind of Project Dự án nhóm C
Area Xây dựng
Source Capital Vốn ngân sách Tỉnh,
Total Investment
 • 9.272.122.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông An Lương Đông (giai đoạn ) (7 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  Gói thầu số 1 Khảo sát địa chất, địa hình; lập dự án đầu tư; lập thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và dự toán
 • 348.928.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Đã thực hiệnTrọn gói Theo hợp đồng
  Gói thầu số 2 Toàn bộ phần xây lắp của dự án
 • 7.290.225.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quí II/2009Theo đơn giá 270 ngày
  Gói thầu số 3 Cung cấp và lắp đặt thiết bị: bàn, ghế, giá sách, giá để thiết bị
 • 404.690.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí III/2009Trọn gói Theo hợp đồng
  Gói thầu số 4 Cung cấp và lắp đặt thiết bị: bảng chống lóa, trang thiết bị học bộ môn và thí nghiệm
 • 505.560.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí III/2009Trọn gói Theo hợp đồng
  Gói thầu số 5 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.
 • 181.620.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí II/2009Trọn gói Theo hợp đồng
  Gói thầu số 6 Kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 61.136.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí II/2009Trọn gói Theo hợp đồng
  Gói thầu số 7 bảo hiểm xây dựng công trình
 • 18.954.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí II/2009Trọn gói Theo hợp đồng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 66
  Ngày xuất bản: 02/04/2009