Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông An Lương Đông (giai đoạn )

Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông An Lương Đông (giai đoạn ), dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Decisions:Invertment OfficeUBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Invertment Number2508/QĐ-UBND
Invertment Date31/10/2008
Decisions:Invertment OfficeUBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Invertment Number578/QĐ-UBND
Invertment Date20/03/2009
Kind of ProjectDự án nhóm C
AreaXây dựng
Source CapitalVốn ngân sách Tỉnh,
Total Investment
 • 9.272.122.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông An Lương Đông (giai đoạn ) (7 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  Gói thầu số 1Khảo sát địa chất, địa hình; lập dự án đầu tư; lập thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và dự toán
 • 348.928.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenĐã thực hiệnTrọn góiTheo hợp đồng
  Gói thầu số 2Toàn bộ phần xây lắp của dự án
 • 7.290.225.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuí II/2009Theo đơn giá270 ngày
  Gói thầu số 3Cung cấp và lắp đặt thiết bị: bàn, ghế, giá sách, giá để thiết bị
 • 404.690.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuí III/2009Trọn góiTheo hợp đồng
  Gói thầu số 4Cung cấp và lắp đặt thiết bị: bảng chống lóa, trang thiết bị học bộ môn và thí nghiệm
 • 505.560.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuí III/2009Trọn góiTheo hợp đồng
  Gói thầu số 5Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.
 • 181.620.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuí II/2009Trọn góiTheo hợp đồng
  Gói thầu số 6Kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 61.136.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuí II/2009Trọn góiTheo hợp đồng
  Gói thầu số 7bảo hiểm xây dựng công trình
 • 18.954.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuí II/2009Trọn góiTheo hợp đồng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:66
  Ngày xuất bản:02/04/2009