Gói thầu: Nền mặt đường và tuyến ống cấp nước – Đường huyện 57 – Huyện Cai Lậy

Gói thầu: Nền mặt đường và tuyến ống cấp nước – Kế hoạch đấu thầu: Đường huyện 57 – Huyện Cai Lậy

04
Quí II/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.553.333.848 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường huyện 57 – Huyện Cai Lậy