Gói thầu: Bảo hiểm – Đường huyện 57 – Huyện Cai Lậy

Gói thầu: Bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Đường huyện 57 – Huyện Cai Lậy

05
Quí II/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 17.385.457 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường huyện 57 – Huyện Cai Lậy