Các hạng mục Hệ thống đập và kênh Cây Ké; Hệ thống đập và kênh Cây Gai

Kế hoạch đấu thầu: Các hạng mục Hệ thống đập và kênh Cây Ké; Hệ thống đập và kênh Cây Gai, dự án nhóm B, ngành Thủy Lợi.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Định
Số hiệu:3146/QĐ-CTUBND
Ngày ban hành:20/12/2006
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Định
Số hiệu:716/QĐ-CTUBND
Ngày ban hành:26/03/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:ADB + Ngân sách NN ,
Tổng mức đầu tư:
 • 307118000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Các hạng mục Hệ thống đập và kênh Cây Ké; Hệ thống đập và kênh Cây Gai (17 gói thầu)


  Hạng mục: Hệ thống đập và kênh Cây Ké gồm 07 gói Hệ thống đập và kênh Cây Gai gồm 10 gói
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  LT-G2-P1Đập Cây Ké – Phần thủy công
 • 18.139.296.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo đơn giá29 tháng
  LT-G2-P2Đập Cây Ké – Phần thiết bị
 • 7.109.316.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo đơn giá24 tháng
  LT-G2-P3Kênh Sk1 đoạn 1 (từ K0 đến K3+794) + Kênh nội đồng thuộc Sk1
 • 7.586.336.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo đơn giá24 tháng
  LT-G2-P5Kênh SK3 + Kênh nội đồng thuộc Sk3
 • 7.333.987.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo đơn giá24 tháng
  LT-G2-P6Kênh Nk đoạn 1 ( từ K0 đến K2+596)
 • 5.831.996.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo đơn giá22 tháng
  LT-G2-P7Kênh Nk đoạn 2 ( từ K2+596 đến cuối kênh)
 • 5.817.867.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo đơn giá22 tháng
  LT-G2-P8Kênh NK2
 • 2.569.842.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo đơn giá12 tháng
  LT-G3-P3Kênh S đoạn 2 (từ K3+170 đến cuối kênh)
 • 8.371.040.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo đơn giá26 tháng
  LT-G3-P4Kênh S1+ S2B + Vượt cấp kênh S2B
 • 5.548.299.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo đơn giá22 tháng
  LT-G3-P5Kênh S2 + Kênh S2A + Vượt cấp kênh S tại K3+300 và K4+00
 • 5.075.170.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo đơn giá22 tháng
  LT-G3-P6Kênh S3
 • 5.627.985.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo đơn giá22 tháng
  LT-G3-P7Kênh S4 đoạn 1 (từ K0 đến K3+833)
 • 5.507.880.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo đơn giá22 tháng
  LT-G3-P8Kênh S4 đoạn 2 (từ K3+833 đến cuối kênh)
 • 5.641.098.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo đơn giá22 tháng
  LT-G3-P9Kênh N đoạn 1 (từ K0 đến K2+970)
 • 3.777.464.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo đơn giá15 tháng
  LT-G3-P10Kênh N đoạn 2 (từ K2+970 đến cuối kênh)
 • 4.891.788.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo đơn giá18 tháng
  LT-G3-P11Kênh N1
 • 4.332.661.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo đơn giá18 tháng
  LT-G3-P12Kênh N3 + Kênh N5 + Kênh N1-2 + Kênh N1-4
 • 3.154.844.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo đơn giá15 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Kề hoạch đấu thầu: Các hạng mục Hệ thống đập và kênh Cây Ké; Hệ thống đập và kênh Cây Gai Size 2.68 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:67
  Ngày xuất bản03/04/2009