Xây lắp: Nhà hoả táng Dự án đầu tư xây dựng công trình Đài hỏa táng tỉnh Tây Ninh

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp các hạng mục: Nhà hoả táng ( xây mới, điện chiếu sáng chống sét, cấp thoát nước), nhà quàn,nhà quản lý,bảo tháp lưu tro,tường lưu tro cốt,chòi nghĩ chân,nhà giao nhận tro cốt ,nhà xe nhân viên,nhà bảo vệ,trạm cấp gas,trạm cấp điện ,nhà vệ sinh,cây xanh thảm cỏ; hạ tầng: Giao thông san nền, Hệ thống cấp-PCCC tổng thể , thoát nước, Hồ sinh học, Điện chiếu sáng.

Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng công trình Đài hỏa táng tỉnh Tây Ninh
Tên gói thầu:Gói thầu xây lắp các hạng mục: Nhà hoả táng ( xây mới, điện chiếu sáng chống sét, cấp thoát nước), nhà quàn,nhà quản lý,bảo tháp lưu tro,tường lưu tro cốt,chòi nghĩ chân,nhà giao nhận tro cốt ,nhà xe nhân viên,nhà bảo vệ,trạm cấp gas,trạm cấp điện ,nhà vệ sinh,cây xanh thảm cỏ; hạ tầng: Giao thông san nền, Hệ thống cấp-PCCC tổng thể , thoát nước, Hồ sinh học, Điện chiếu sáng.
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh-138 đường Trần Hưng Đạo khu phố I phường I thị Xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
08/12/2008 đến 29/12/2008
1000000 (VND)
29/12/2008 14:00
29/12/2008 14:00