Nhà làm việc các phòng ban huyện Đức cơ

Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc các phòng ban huyện Đức cơ, dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia lai
Số hiệu: 90/QĐ-KHĐT
Ngày ban hành: 16/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia lai
Số hiệu: 124/QĐ-KHĐT
Ngày ban hành: 30/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 4.549.160.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc các phòng ban huyện Đức cơ (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Nhà làm việc các phòng ban huyện Đức cơ
 • 3.572.773.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 5,6/2009Trọn gói 240 ngày
  02 Cung cấp lắp đặt thiết bị PCCC
 • 161.478.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 20 ngày
  03 Giám sát kỹ thuật xây lắp, thiết bị
 • 85.125.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 5/2009Trọn gói Theo tiến độ công trình
  04 Chứng nhận ĐBAT và CNSPH chất lượng
 • 31.772.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 5/2009Trọn gói Theo tiến độ công trình
  05 Tư vấn lập HSMT
 • 4.929.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 5/2009Trọn gói 05 ngày
  06 Bảo hiểm công trình
 • 9.472.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 5/2009Trọn gói Từ ngày khởi công đến hết thời gian BH
  07 Kiểm toán
 • 17.671.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Trọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 66
  Ngày xuất bản 02/04/2009