Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị PCCC – Nhà làm việc các phòng ban huyện Đức cơ

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị PCCC – Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc các phòng ban huyện Đức cơ

02
Quý IV/2009
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 161.478.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc các phòng ban huyện Đức cơ