Mời thầu Nhà đa năng; Khối hành chánh; Cổng hàng rào; Nhà xe giáo viên, học sinh; Hệ thống thoát nước tổng thể; Sân đường, sân thể thao

Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà đa năng; Khối hành chánh; Cổng hàng rào; Nhà xe giáo viên, học sinh; Hệ thống thoát nước tổng thể; Sân đường, sân thể thao. Tên dự án: Trường Tiểu học Mỹ Thành Bắc 1, huyện Cai Lậy

Tên dự án:Trường Tiểu học Mỹ Thành Bắc 1, huyện Cai Lậy
Tên gói thầu:Nhà đa năng; Khối hành chánh; Cổng hàng rào; Nhà xe giáo viên, học sinh; Hệ thống thoát nước tổng thể; Sân đường, sân thể thao
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban quản lý các dự án đầu tư huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Số 5/100 đường 30/4, Khu 3, Thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy; điện thoại (073).3829898; Fax (073).3826662
10/12/2008 đến 24/12/2008
1.000.000 (VND)
24/12/2008 14:00
24/12/2008 14:00