Gói thầu: Chứng nhận ĐBAT và CNSPH chất lượng – Nhà làm việc các phòng ban huyện Đức cơ

Gói thầu: Chứng nhận ĐBAT và CNSPH chất lượng – Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc các phòng ban huyện Đức cơ

04
Tháng 5/2009
Theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 31.772.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc các phòng ban huyện Đức cơ