Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Nhà làm việc các phòng ban huyện Đức cơ

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc các phòng ban huyện Đức cơ

06
Tháng 5/2009
Từ ngày khởi công đến hết thời gian BH
Giá gói thầu:
 • 9.472.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc các phòng ban huyện Đức cơ