Điện chiếu sáng ĐT.310, đoạn từ Đại Lải đến Khu Công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Kế hoạch đấu thầu: Điện chiếu sáng ĐT.310, đoạn từ Đại Lải đến Khu Công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Số hiệu: 3596/QĐ-CT
Ngày ban hành: 08/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Số hiệu: 883/QĐ-CT
Ngày ban hành: 31/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.644.729.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Điện chiếu sáng ĐT.310, đoạn từ Đại Lải đến Khu Công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Điện chiếu sáng ĐT.310, đoạn từ Đại Lải đến Khu Công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • 5.747.302.000 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 65
  Ngày xuất bản 01/04/2009