Bổ sung thiết bị Phòng thí nghiệm Môi trường – Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách khoa

Thông báo mời thầu gói thầu: Bổ sung thiết bị Phòng thí nghiệm Môi trường – Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách khoa. Tên dự án: Trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2008 – Đợt 3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Tên dự án:Trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2008 – Đợt 3
Tên gói thầu:Bổ sung thiết bị Phòng thí nghiệm Môi trường – Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách khoa
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản trị – Thiết bị Đại học Đà Nẵng; 41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng; Điện thoại: 0511.3817383 Fax: 0511.3832677
16/12/2008 đến 09/01/2009
1.000.000 (VND)
09/01/2009 08:00
09/01/2009 08:00