Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 4: Km 21+00 đến Km 31+00

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 4: Km 21+00 đến Km 31+00. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Pắc Bó – Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển.

Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Pắc Bó – Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Tên gói thầu:Gói thầu số 4: Km 21+00 đến Km 31+00
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Chuẩn bị xây dựng – Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, tầng 12, toà nhà COMA, số 125D (ngõ Hoà Bình 6), phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Điện thoại: 04.44511023/24; fax: 04.44511009
08/12/2008 đến 24/12/2008
1.000.000 (VND)
24/12/2008 08:30
24/12/2008 08:30