Gói thầu: Gói thầu 02:Xây lắp nhà khám đa khoa kỹ thuật tổng hợp – Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

Gói thầu: Gói thầu 02:Xây lắp nhà khám đa khoa kỹ thuật tổng hợp – Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

02
Tháng 5/2009
400 ngày
Giá gói thầu:
 • 14.693.773.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La