Gói thầu: Gói thầu 06:Cung ứng, lắp đặt thiết bị theo dự án được duyệt. – Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

Gói thầu: Gói thầu 06:Cung ứng, lắp đặt thiết bị theo dự án được duyệt. – Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

06
Tháng 02/2010
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 41.889.331.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La