Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị thí nghiệm Hóa học

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị thí nghiệm Hóa học. Tên dự án: Tăng cường năng lực nghiên cứu cho Phòng thí nghiệm Hợp chất thiên nhiên, Đại học Đà Nẵng. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Tên dự án:Tăng cường năng lực nghiên cứu cho Phòng thí nghiệm Hợp chất thiên nhiên, Đại học Đà Nẵng
Tên gói thầu:Thiết bị thí nghiệm Hóa học
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản trị – Thiết bị Đại học Đà Nẵng; 41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng; Điện thoại: 0511.3817383 Fax: 0511.3832677
16/12/2008 đến 09/01/2009
1.000.000 (VND)
09/01/2009 08:00
09/01/2009 08:00