Gói thầu 05: Nhà bảo vệ, nhà để xe bệnh nhân, nhà để xe cán bộ, hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà, trạm xử lý nước thải, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, sân đường, bó vỉa, hệ thống phòng, chữa cháy

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu 05: Nhà bảo vệ, nhà để xe bệnh nhân, nhà để xe cán bộ, hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà, trạm xử lý nước thải, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, sân đường, bó vỉa, hệ thống phòng, chữa cháy, dự án nhóm C, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Số hiệu: 3044
Ngày ban hành: 05/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Sơn La
Số hiệu: 834
Ngày ban hành: 31/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 106.068.450.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu 05:Nhà bảo vệ, nhà để xe bệnh nhân, nhà để xe cán bộ, hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà, trạm xử lý nước thải, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, sân đường, bó vỉa, hệ thống phòng, chữa cháy, cây xanh, chống mối. (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  05 Gói thầu 05:Nhà bảo vệ, nhà để xe bệnh nhân, nhà để xe cán bộ, hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà, trạm xử lý nước thải, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, sân đường, bó vỉa, hệ thống phòng, chữa cháy, cây xanh, chống mối.
 • 9.173.092.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 5/2009Theo đơn giá 400 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 71
  Ngày xuất bản 07/04/2009