Gói thầu 01: San ủi mặt bằng, tường kè, tường rào, rãnh thoát nước, cổng chính,bậc lên xuống

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu 01: San ủi mặt bằng, tường kè, tường rào, rãnh thoát nước, cổng chính,bậc lên xuống, dự án nhóm C, ngành Y Tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Số hiệu: 3044
Ngày ban hành: 05/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Sơn La
Số hiệu: 834
Ngày ban hành: 31/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 106.068.450.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu 01:San ủi mặt bằng, tường kè, tường rào, rãnh thoát nước, cổng chính,bậc lên xuống (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Gói thầu 01:San ủi mặt bằng, tường kè, tường rào, rãnh thoát nước, cổng chính,bậc lên xuống
 • 10.418.857.900 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 4/2009Theo đơn giá 360 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 71
  Ngày xuất bản 07/04/2009