Các gói thầu thuộc dự án Xây dựng mới Kho tài sản quận Tân Bình

Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng mới Kho tài sản quận Tân Bình, dự án nhóm C, ngành xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân quận Tân Bình
Số hiệu:29/QĐ-UBND
Ngày ban hành:01/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân quận Tân Bình
Số hiệu:31/QĐ-UBND
Ngày ban hành:02/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.577.140.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng mới Kho tài sản quận Tân Bình (07 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC + Tổng dự toán
 • 11.039.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  03Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT phần xây lắp
 • 10.097.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trămTừ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
  04Chi phí giám sát thi công xây lắp
 • 70.532.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm180 ngày
  05Chi phí kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 14.106.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo đơn giá180 ngày
  06Chi phí bảo hiểm công trình
 • 5.887.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Trọn gói180 ngày
  07Chi phí kiểm toán
 • 18.000.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2010Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  08Xây lắp
 • 2.973.167.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Hợp đồng hỗn hợp180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:71
  Ngày xuất bản07/04/2009