Gói thầu: Chi phí giám sát thi công xây lắp – các gói thầu thuộc dự án Xây dựng mới Kho tài sản quận Tân Bình

Gói thầu: Chi phí giám sát thi công xây lắp – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng mới Kho tài sản quận Tân Bình

04
Quý II/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
  • 70.532.000 (VND)
Ngân sách quận
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
* Tư vấn
Theo tỷ lệ phần trăm

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng mới Kho tài sản quận Tân Bình