San nền, đường giao thông, thoát nước điểm dân cư Khe Chít

Kế hoạch đấu thầu: San nền, đường giao thông, thoát nước điểm dân cư Khe Chít, dự án nhóm C, Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: ubnd tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 456/qđ-ubnd
Ngày ban hành: 01/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: ubnd tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 456/qđ-ubnd
Ngày ban hành: 01/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 38860000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: San nền, đường giao thông, thoát nước điểm dân cư Khe Chít (5 gói thầu)


  Gói thầu xây lắp số 1: San nền Gói thầu xây lắp số 2: Hệ thống thoát nước mặt công trình Gói thầu xây lắp số 3: Hệ thống thoát nước thải và đường giao thông tuyến 1 và tuyến 7 Gói thầu xây lắp số 4: Cầu bản và đường giao thông các tuyến còn lại Gói thầu xây lắp số 5: Kè mương công trình
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 San nền
 • 5398000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý II năm 200Theo đơn giá 4 tháng
  2 Hệ thống thoát nước mặt
 • 7563000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quy II năm 2009Theo đơn giá 4 tháng
  3 Thi công hệ thống thoát nước thải và đường giao thông tuyến 1 và tuyến 7
 • 9415000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quy II năm 2009Theo đơn giá 4 tháng
  4 cầu bản và đường giao thông tuyến còn lại
 • 7755000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quy II năm 2009Theo đơn giá 4 tháng
  5 Kè mương
 • 2985000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quy II năm 2009Theo đơn giá 4 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 71
  Ngày xuất bản 07/04/2009