Đấu thầu Ðầu tư thiết bị dự phòng cho hệ thống Mucos

Công ty Dịch vụ Viễn thông Ðà Nẵng – Viễn thông Ðà Nẵng. Gói thầu: Ðầu tư thiết bị dự phòng cho hệ thống Mucos. Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản. Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Gói thầu: Ðầu tư thiết bị dự phòng cho hệ thống Mucos.
– Bên mời thầu: Công ty Dịch vụ Viễn thông Ðà Nẵng – Viễn thông Ðà Nẵng
– Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản
– Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSMT (Trong giờ hành chính): Từ 14 giờ ngày 5-12 đến 8 giờ ngày 16-12-2008.
Ðịa chỉ phát hành:
Phòng Tổng hợp Kinh doanh – Công ty Dịch vụ Viễn thông Ðà Nẵng
Số 50 Nguyễn Du, TP Ðà Nẵng.
Ðiện thoại: 0511.3825502,
Fax: 0511.3825496.
Giá bán một bộ HSMT: 200.000 VNÐ (hai trăm nghìn đồng)
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: Chậm nhất là trước 8 giờ ngày 16-12-2008, tại địa chỉ phát hành HSMT.
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ ngày 16-12-2008, tại địa chỉ phát hành HSMT.