Gói thầu: Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng – dự án đầu tư xây dựng công trình Đội cảnh sát Giao thông – Trật tự – Cơ động và Đội quản

Gói thầu: Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: dự án đầu tư xây dựng công trình Đội cảnh sát Giao thông – Trật tự – Cơ động và Đội quản

6
lựa chọn nhà thầu trong 1 tháng
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 68.731.891 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án đầu tư xây dựng công trình Đội cảnh sát Giao thông – Trật tự – Cơ động và Đội quản lý hành chính Công an Gò Vấp