Thi công xây lắp hạng mục Nhà trung tâm , điện chiếu sáng , hệ thống âm thanh , cổng , hàng rào , nhà bảo vệ , sân đường , thoát nước , cột cờ, hệ thống báo cháy , chữa cháy , hệ thống cấp nguồn và chiếu sáng tổng thể.

Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây lắp hạng mục Nhà trung tâm , điện chiếu sáng , hệ thống âm thanh , cổng , hàng rào , nhà bảo vệ , sân đường , thoát nước , cột cờ, hệ thống báo cháy , chữa cháy , hệ thống cấp nguồn và chiếu sáng tổng thể. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND huyện Cần Giuộc
Số hiệu:13273/QĐ -UBND
Ngày ban hành:27/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND huyện Cần Giuộc
Số hiệu:747/QĐ -UBND
Ngày ban hành:19/01/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 19.915.965.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: thi công xây lắp hạng mục Nhà trung tâm , điện chiếu sáng , hệ thống âm thanh , cổng , hàng rào , nhà bảo vệ , sân đường , thoát nước , cột cờ, hệ thống báo cháy , chữa cháy , hệ thống cấp nguồn và chiếu sáng tổng thể , hệ thống chống sét tổng thể , cấp nước ngoài nhà ( giai đoạn 1 ) , nhà tập luyện đa năng , nhà xe 02 bánh , sân tennis , cây xanh ( giai đoạn 2 )công trình Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể thao huyện Cần Giuộc (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01thi công xây lắp hạng mục Nhà trung tâm , điện chiếu sáng , hệ thống âm thanh , cổng , hàng rào , nhà bảo vệ , sân đường , thoát nước , cột cờ , hệ thống báo cháy , chữa cháy , hệ thống cấp nguồn và chiếu sáng tổng thể , hệ thống chống sét tổng thể , cấp nước ngoài nhà công trình Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể thao huyện Cần Giuộc
 • 11.454.820.664 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển2009Theo đơn giá300 ngày
  02thi công xây lắp hạng mục Nhà tập luyện đa năng , nhà xe 2 bánh , sân tennis , cây xanh ( giai đoạn 2 )công trình Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể thao huyện Cần Giuộc
 • 2.464.850.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển2010Theo đơn giá180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:70
  Ngày xuất bản08/04/2009