Thi công xây lắp hạng mục Nhà trung tâm , điện chiếu sáng , hệ thống âm thanh , cổng , hàng rào , nhà bảo vệ , sân đường , thoát nước , cột cờ, hệ thống báo cháy , chữa cháy , hệ thống cấp nguồn và chiếu sáng tổng thể.

Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây lắp hạng mục Nhà trung tâm , điện chiếu sáng , hệ thống âm thanh , cổng , hàng rào , nhà bảo vệ , sân đường , thoát nước , cột cờ, hệ thống báo cháy , chữa cháy , hệ thống cấp nguồn và chiếu sáng tổng thể. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Cần Giuộc
Số hiệu: 13273/QĐ -UBND
Ngày ban hành: 27/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Cần Giuộc
Số hiệu: 747/QĐ -UBND
Ngày ban hành: 19/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 19.915.965.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: thi công xây lắp hạng mục Nhà trung tâm , điện chiếu sáng , hệ thống âm thanh , cổng , hàng rào , nhà bảo vệ , sân đường , thoát nước , cột cờ, hệ thống báo cháy , chữa cháy , hệ thống cấp nguồn và chiếu sáng tổng thể , hệ thống chống sét tổng thể , cấp nước ngoài nhà ( giai đoạn 1 ) , nhà tập luyện đa năng , nhà xe 02 bánh , sân tennis , cây xanh ( giai đoạn 2 )công trình Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể thao huyện Cần Giuộc (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 thi công xây lắp hạng mục Nhà trung tâm , điện chiếu sáng , hệ thống âm thanh , cổng , hàng rào , nhà bảo vệ , sân đường , thoát nước , cột cờ , hệ thống báo cháy , chữa cháy , hệ thống cấp nguồn và chiếu sáng tổng thể , hệ thống chống sét tổng thể , cấp nước ngoài nhà công trình Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể thao huyện Cần Giuộc
 • 11.454.820.664 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo đơn giá 300 ngày
  02 thi công xây lắp hạng mục Nhà tập luyện đa năng , nhà xe 2 bánh , sân tennis , cây xanh ( giai đoạn 2 )công trình Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể thao huyện Cần Giuộc
 • 2.464.850.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2010Theo đơn giá 180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 70
  Ngày xuất bản 08/04/2009