Gói thầu: Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị – đợt 2 hạng mục: Nhà quản lý vận hành Dự án thuỷ điện Tuyên Quang

Gói thầu: Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu đợt 2 hạng mục: Nhà quản lý vận hành Dự án thuỷ điện Tuyên Quang

4
Quý II/2009
Đến tháng 5/2010
Giá gói thầu:
 • 1.186.655.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đợt 2 hạng mục: Nhà quản lý vận hành Dự án thuỷ điện Tuyên Quang