Xây dựng đường nội bộ từ nhà học C2 đến khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên – Trường Đại học Cần Thơ

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường nội bộ từ nhà học C2 đến khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên – Trường Đại học Cần Thơ, dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu: 7320/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 30/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu: 2736/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 02/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn tự có của Nhà trường,
Tổng mức đầu tư:
 • 2521896000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường nội bộ từ nhà học C2 đến khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên – Trường Đại học Cần Thơ (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây dựng đường nội bộ từ nhà học C2 đến khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên – Trường Đại học Cần Thơ
 • 2.101.214.000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Dự kiến quý II/2009Trọn gói 135 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 70
  Ngày xuất bản 08/04/2009