Dự án Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm khoa Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Kế hoạch đấu thầu: Dự án Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm khoa Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu: 8053/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 01/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu: 2719/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 02/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn tự có của Nhà trường,
Tổng mức đầu tư:
 • 10.162.980.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm khoa Khoa học Trường Đại học Cần Thơ (04 gói thầu)


  Gói thầu số 1: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình. Gói thầu số 2: Tư vấn Kiểm định chất lượng công trình. Gói thầu số 3: Tư vấn Thử tải cọc. Gói thầu số 4: Xây dựng phòng thínghiệm khoa Khoa học Trường Đại học Cần Thơ
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • 206.578.000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Dự kiến quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm Trong thời gian thi công (dự kiến 14 tháng)
  02 Tư vấn kiểm định chất lượng công trình
 • 72.302.000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Trong thời gian thi công (dự kiến 14 tháng)
  03 Tư vấn thử tải cọc
 • 36.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí III năm 2009Trọn gói Dự kiến từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2009
  04 Xây dựng Phòng thí nghiệm Khoa Khoa học Trường Đại học Cần Thơ
 • 8.917.299.000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II năm 2009Theo đơn giá Dự kiến thời gian thi công 14 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 70
  Ngày xuất bản 08/04/2009