Gói thầu: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình – Dự án Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm khoa Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Gói thầu: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm khoa Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

02
Quí II năm 2009
Trong thời gian thi công (dự kiến 14 tháng)
Giá gói thầu:
 • 72.302.000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm khoa Khoa học Trường Đại học Cần Thơ