Gói thầu: Tư vấn thử tải cọc – Dự án Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm khoa Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Gói thầu: Tư vấn thử tải cọc – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm khoa Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

03
Quí III năm 2009
Dự kiến từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2009
Giá gói thầu:
 • 36.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm khoa Khoa học Trường Đại học Cần Thơ