Gói thầu: Khảo sát đo đạc địa hình, thiết kế mạng đường ống dịch vụ

Gói thầu: Khảo sát đo đạc địa hình, thiết kế mạng đường ống dịch vụ- Kế hoạch đấu thầu: Đợt 4

TV10
4/2009
90 ngay
Giá gói thầu:
 • 1068392144 (VND)
 • Viện trợ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Hợp đồng hỗn hợp


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Ke hoach dau thau (dot 4)