Gói thầu: Tư vấn dịch thuật HSMT gói thầu XL05 từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Gói thầu: Tư vấn dịch thuật HSMT gói thầu XL05 từ tiếng Việt sang tiếng Anh – Kế hoạch đấu thầu: Đợt 4

TV09
4/2009
30 ngay
Giá gói thầu:
 • 16000000 (VND)
 • Viện trợ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Ke hoach dau thau (dot 4)