Gói thầu: Xây dựng nhà máy xử lý, tuyến ống nước thợ, công trình thu và trạm bơm nước thợ

Gói thầu: Xây dựng nhà máy xử lý, tuyến ống nước thợ, công trình thu và trạm bơm nước thợ – Kế hoạch đấu thầu: Đợt 4

XL05
thang 4 va thang 5/2009
480 ngay
Giá gói thầu:
 • 63380356733 (VND)
 • Viện trợ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Ke hoach dau thau (dot 4)