Nâng cấp đường Cầu Đò – Cống Bà Phủ huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Cầu Đò – Cống Bà Phủ huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương, dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3846/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 899/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 31.192.754.606(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Cầu Đò – Cống Bà Phủ huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Giám sát thi công xây dựng công trình
 • 298.900.758 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II – Qúy III/2009Trọn gói 250 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  2 Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
 • 35.258.671 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I – Quý II/2009Trọn gói 110 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  3 Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 65.540.488 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II – Qúy III/2009Trọn gói 250 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  4 Kiểm toán công trình
 • 77.758.810 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III – Quý IV/2009Trọn gói 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  5 Cắm cọc giải phóng mặt bằng công trình
 • 8.162.855 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói Quý I/2009
  6 Nâng cấp đường Cầu Đò – Cống Bà Phủ huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương
 • 16.174.507.782 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I – Quý II/2009Trọn gói 250 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 71
  Ngày xuất bản 09/04/2009