Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Nâng cấp đường Cầu Đò – Cống Bà Phủ huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Cầu Đò – Cống Bà Phủ huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương

3
Quý II – Qúy III/2009
250 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 65.540.488 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Cầu Đò – Cống Bà Phủ huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương