Gói thầu xây lắp Công trình liên xã huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Thay mặt chủ đầu tư UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ban quản lý dự án liên xã kính mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp đơn tham gia đấu thầu cho hợp đồng sau: Công trình liên xã huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (xây lắp). Nâng cấp đường giao thông: Từ Chợ Phong Thái – Hồ Ðồng Tròn nối dài, đoạn từ Hồ Ðồng Tròn – Vùng 4, thôn Ðịnh Phong, xã An Lĩnh và An Nghiệp, huyện Tuy An, Phú Yên.

Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội phát triẻn Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho dự án: “Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng”, tín dụng số Cr.3532-VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ hợp đồng được mời thầu dưới đây. Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ trong hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới và theo Hiệp định Tín dụng đều có thể tham gia dự thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam cần phải đạt các yêu cầu sau: Ðộc lập về mặt pháp lý và tài chính; hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; không phải là cơ quan trực thuộc chủ đầu tư (bên chủ quản dự án); không phải là đơn vị quân đội hay doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Thay mặt chủ đầu tư UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ban quản lý dự án liên xã kính mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp đơn tham gia đấu thầu cho hợp đồng sau:

Hợp đồng:

– Gói thầu số 1: Công trình liên xã huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (xây lắp).

Nâng cấp đường giao thông: Từ Chợ Phong Thái – Hồ Ðồng Tròn nối dài, đoạn từ Hồ Ðồng Tròn – Vùng 4, thôn Ðịnh Phong, xã An Lĩnh và An Nghiệp, huyện Tuy An, Phú Yên.

Hồ sơ mời thầu mua tại: Văn phòng Ban quản lý dự án liên xã huyện Tuy An

– Ðịa chỉ: 314-QL1A, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

– Ðiện thoại/Fax: (057)3866084

– Thời gian: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, kể từ ngày

1-12 đến ngày 25-12-2008 (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật). Với khoản lệ phí không hoàn lại là: 1.000.000 đồng (một triệu) cho mỗi bộ hồ sơ mời thầu. Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm chi tiết tại địa chỉ trên.

Hồ sơ dự thầu có hiệu lực trong khoản thời gian là 90 ngày sau khi mở thầu và phải kèm theo một bản bảo lãnh dự thầu là 14.000.000 đồng (mười bốn triệu). Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến địa chỉ trên không muộn hơn 9 giờ ngày 25-12-2008, việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau khi hết hạn nộp hồ sơ dự thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự.