Rải đá, láng nhựa đường Rạch Sơn Đài đến Cầu Mới, TT Dầu Tiếng huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Rải đá, láng nhựa đường Rạch Sơn Đài đến Cầu Mới, TT Dầu Tiếng huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương, dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3408/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 879/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 14.125.219.494(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Rải đá, láng nhựa đường Rạch Sơn Đài đến Cầu Mới, TT Dầu Tiếng huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Rải đá, láng nhựa đường Rạch Sơn Đài đến Cầu Mới, TT Dầu Tiếng huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương
 • 9.582.127.864 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 180 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ)
  2 Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
 • 24.143.204 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ)
  3 Giám sát thi công xây dựng
 • 216.161.531 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ)
  4 Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 35.868.927 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ)
  5 Kiểm toán công trình
 • 56.402.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 71
  Ngày xuất bản 09/04/2009