Công trình Trường Tiểu học Thủy Lợi, xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải

Kế hoạch đấu thầu công trình Trường Tiểu học Thủy Lợi, xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu:169/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu:1058/QĐ-UBND
Ngày ban hành:23/03/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác,
Tổng mức đầu tư:
 • 4.783.267.960(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Trường Tiểu học Thủy Lợi, xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải (08 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  3Thi công xây lắp công trình
 • 3.733.574.843 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTrong quý I và II năm 2009Theo đơn giá180 ngày, tính từ ngày bàn giao mặt bằng thi công (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  4Mua sắm thiết bị
 • 216.804.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnTrong quý II và III năm 2009Trọn góiTính từ ngày ký kết hợp đồng đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng
  5Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu
 • 12.679.368 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnTrong quý I và II năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTính từ ngày có quyết định chỉ định thầu tư vấn đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp
  6Tư vấn giám sát thi công xây lắp
 • 88.570.746 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnTrong quý I và II năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTừ ngày khởi công xây dựng công trình đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng
  7Bảo hiểm công trình
 • 7.947.709 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnTrong quý I và II năm 2009Trọn góiTừ ngày khởi công đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng
  8Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng xây dựng công trình
 • 26.571.224 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnTrong quý III và IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTừ ngày khởi công cho đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng
  9Kiểm toán công trình
 • 19.567.064 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnTrong quý III và IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm45 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng
  10Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị
 • 1.654.215 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnTrong quý II và III năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTính từ ngày có quyết định chủ định thầu cho đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa thiết bị vào sử dụng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:71
  Ngày xuất bản09/04/2009