Gói thầu: Bảo hiểm công trình – công trình Trường Tiểu học Thủy Lợi, xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu công trình Trường Tiểu học Thủy Lợi, xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải

7
Trong quý I và II năm 2009
Từ ngày khởi công đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng
Giá gói thầu:
 • 7.947.709 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Trường Tiểu học Thủy Lợi, xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải