Gói thầu: Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng xây dựng công trình – công trình Trường Tiểu học Thủy Lợi, xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải

Gói thầu: Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu công trình Trường Tiểu học Thủy Lợi, xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải

8
Trong quý III và IV năm 2009
Từ ngày khởi công cho đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng
Giá gói thầu:
 • 26.571.224 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Trường Tiểu học Thủy Lợi, xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải