Gói thầu: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị – công trình Trường Tiểu học Thủy Lợi, xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải

Gói thầu: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu công trình Trường Tiểu học Thủy Lợi, xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải

10
Trong quý II và III năm 2009
Tính từ ngày có quyết định chủ định thầu cho đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa thiết bị vào sử dụng
Giá gói thầu:
 • 1.654.215 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Trường Tiểu học Thủy Lợi, xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải