Trang thiết bị công cụ và phụ trợ của Văn phòng Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị công cụ và phụ trợ của Văn phòng Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh, dự án nhóm C, ngành Điện tử tin học

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 2136/QĐ-VTTP
Ngày ban hành: 26/08/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 2136/QĐ-VTTP
Ngày ban hành: 26/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.053.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị công cụ và phụ trợ của Văn phòng Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Các máy đo chuyên dụng chất lượng mạng viễn thông
 • 2.053.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quí II/2009Trọn gói 03 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 72
  Ngày xuất bản 10/04/2009