Dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh

Kế hoạch đấu thầu dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 217/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 641/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 27.344.515.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh (09 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục công trình giao thông
 • 338.596.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  02 Tư vấn Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công- Dự toán hạng mục:điện chiếu sáng
 • 69.709.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 2/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  03 Tư vấn lựa chọn Nhà thầu thi công, hạng mục công trình giao thông.
 • 30.440.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 2 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  04 Tư vấn lựa chọn Nhà thầu thi công và lắp đặt thiết bị, hạng mục điện chiếu sáng.
 • 8.542.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 1 năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  05 Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục công trình giao thông.
 • 299.565.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 3 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo hợp đồng thi công
  06 Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị hạng mục điện chiếu sáng.
 • 43.218.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 1 năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm Theo hợp đồng thi công
  07 Thi công xây dựng hạng mục công trình giao thông.
 • 17.080.528.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 3 năm 2009Trọn gói 270 ngày
  08 Thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng (Kể cả cung cấp thiết bị máy biến áp).
 • 2.034.018.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 1 năm 2010Trọn gói 120 ngày
  09 Bảo hiểm thi công xây dựng công trình giao thông và hệ thống điện chiếu sáng.
 • 83.777.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 3 năm 2009Trọn gói Theo thời gian bảo hiểm
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 72
  Ngày xuất bản 10/04/2009