Gói thầu: Tư vấn Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công- Dự toán hạng mục:điện chiếu sáng – dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh

Gói thầu: Tư vấn Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công- Dự toán hạng mục:điện chiếu sáng – Kế hoạch đấu thầu dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh

02
Quí 2/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 69.709.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh